Forum

Beslissingsbevoegdheid ligt bij de beheerders en de eigenaar van het hondenforum.
Middels het gebruik van de op deze server aangeboden diensten (website), wanneer u zowel leest (als gast) of schrijft (als lid/auteur), gaat u automatisch akkoord met de disclaimer op deze pagina en de regels welke u kan lezen als u deze link aanklikt
—-> Klik hier om het Hondenforum te openen <—-
Disclaimer
Voor alle communicatie, mogelijk gemaakt door middel van of voortvloeiend uit een onderdeel van dit forum, zoals meningen, advies, standpunten, kennis of andere uitingen vallen volledig onder de verantwoording van de auteur in persoon. Hondenforum.nl, en daarmee de eigenaar, beheerder(s) en alle betrokken partijen, kan/kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor de uitspraken of berichten gedaan door de auteurs.

U bent te gast op dit forum en als auteur blijft u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die u op dit forum plaatst. Op het moment dat u een bericht plaatst belooft u daarmee het Hondenforum en de medewerkers van het Hondenforum volledig te vrijwaren van en bovendien schadeloos te stellen voor enige claim die direct dan wel indirect het gevolg is van uw berichten.

Wanneer u berichten plaatst op dit forum zullen er, naast het door u geplaatste bericht, gegevens worden opgeslagen welke met uw gebruikersnaam in verband kunnen worden gebracht zoals ip-adres en tijd/datum. Deze gegevens worden enkel vrijgegeven op verzoek van justitie wanneer daar aanleiding toe is.

Hondenforum.nl is een gemodereerd forum, uitingen welke in strijd zijn met de Nederlandse wet kunnen verwijderd worden. Vastgestelde regels zullen zover mogelijk gehandhaafd worden, echter zonder enige vorm van garantie. Hondenforum.nl behoud altijd het recht om de geldende regels en deze disclaimer, zonder correspondentie, aan te passen of aan te scherpen. In situaties waar de regels of deze disclaimer tekort schieten ligt altijd de beslissingsbevoegdheid bij de beheerders en de eigenaar van het hondenforum.

U heeft het volste recht om voor uw mening uit te komen, echter kunt u nooit iemand verplichten om deel te nemen aan een discussie. U kunt dit forum gebruiken om met andere personen van gedachten te wisselen zonder dat Hondenforum.nl ooit verplicht kan worden gesteld u te steunen in uw mening. Het gegeven dat Hondenforum.nl auteurs de mogelijkheid biedt om een mening te vertolken betekent niet dat Hondenforum.nl per definitie die mening steunt.

Hondenforum.nl behoudt ten aller tijde het recht, eventueel zonder correspondentie, een onderwerp of gebruiker te blokkeren, te weigeren of te wissen.

Aangezien u altijd in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server/site/dienst via een zogenaamde ‘deep-link’ benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer.

Het Hondenforum is een initiatief van Farm Food BV.
(adres: Veenweg 13a, 7443 PA Nijverdal). (tel: 0548619977). (mail: info@hondenforum.nl).

Wij wensen u een leerzame, nuttige, maar vooral plezierige tijd op Het Hondenforum.

—-> Klik hier om het Hondenforum te openen <—-